Історія кафедри

В 1979 році на кафедрі сантехніки, якою керував канд. техн. наук Музиченко О. М., був створений сектор, до складу якого увійшли доц. Бережнов І.О., доц. Цвєтков В.В. та ст. викл. Герасимова О.М. Створення цього сектору було обумовлено необхідністю підготовки єдиною в Україні спеціальності 1218 "Технічна експлуатація будівель, обладнання та автоматичних систем". На основі цього сектору в 1980 році була заснована кафедра теплохолодопостачання, що готує спеціалістів з експлуатації будівельних конструкцій та інженерного обладнання будівель. (Наказ від 01 жовтня 1980 року «Про розділення кафедри «Санітарної техніки» на кафедри «Очищення вод та сантехніки» та «Теплохолодопостачання»).

Кафедра теплохолодопостачання одна з самих наймолодших на містобудівельному факультеті.  
З моменту заснування та до 1991 р. кафедрою завідував доцент В.В. Медведєв, а з 1991 р. – професор М.О. Шульга.
В різні роки на кафедрі працював Заслужений діяч науки та техніки, Академік АН Вищої Школи України та член-кореспондент Інженерної Академії України, Лауреат Державної премії, д-р, техн. наук професор В.А. Маляренко та видатний вчений у галузі тепломасообміну д-р техн. наук, професор В.А. Успенський, доц. В.В. Цвєтков, доц. І.О. Бережнов, доц. В.В. Медведєв, доц. І.П. Юхно, доц. В.Д. Шевченко, доц. А.О. Бобух, доц. В.Д. Кузнєцов, доц. О.М. Герасимова, старш. викл. І.Л. Деркач, старш. викл. Г.А. Усик.
Кафедра ТХП є випускаючою за спеціалізацією «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель» на рівнях бакалавра, спеціаліста та магістра.
Щорічно кафедрою випускається 20 спеціалістів, 5 магістрів денної форми навчання та 20 спеціалістів заочної форми навчання за фахом «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель».
Zav kaf Завідувач кафедри Шульга Микола Олександрович, канд. техн. наук, професор, (Відмінник освіти України), він являється автором довідника, двох монографій, двох підручників, 6 навчальних посібників з грифом МОНМС Украіни, а також 20 методичних вказівок. Він являється автором 20 винаходів і патентів і більш ніж 150 статей. Професор Шульга М.О. викладає основні дисципліни спеціалізації «Технічна експлуатація інженерних систем» та «Технологія ремонту інженерних систем». Ним підготовлено 3 кандидати технічних наук. Являється експертом комісії ДАК Украіни.

Відомі випускники

Лемента О.А. – заступник начальника Департаменту житлового господарства Харківської міської Ради

Каратаєва К.Б. – Головний архітектор Дергачівського району Харківської області

Бунтиков С.А. – директор з будівництва будівельної компанії фірми "М-ТУР"

Мельман В.О. – к.техн.н., доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві.


На сайті 1562 гостей та користувачі відсутні