Навчально-методична література

Підручники, навчальні посібники та конспекти лекцій:

Шульга М.О. и Юхно І.П. (2004) Вентиляція та кондиціювання повітря.

Бобух А.О. (2006) Автоматизовані системи керування технологічними процесами.

Деркач І.Л. (2006) Міські інженерні мережі.

Шушляков Д.О. (2006) Технічна механіка рідин і газів.

Маляренко В.А., Герасимова О.М., Малєєв О.І. (2007) Будівельна теплофізика. Курс лекцій.

Шульга М.О., Деркач І.Л., Алексахін О.О. (2007) Інженерне обладнання населених місць.

Абєлєшов В.І. (2012) Технічна експлуатація житлових будівель, готелів і туристичних комплексів.

Деркач І.Л., Клімов А.О., Ковальов Д.О. (2013) Експлуатація інженерних мереж. Конспект лекцій.

Шушляков Д.А. (2013) Техническая механика жидкостей и газов. Конспект лекций. (рос. мовою)

 Шульга М.О., Клімов А.О., Ковальов Д.О. (2014) Інженерне забезпечення оцінюваємих земельних об'єктів. Конспект лекцій.

Монографії:

Алексахін О.О. (2010) Теплові розрахунки мікрорайонних систем теплопостачання.

Бобух А.А. и Ковалев Д.А. (2013) Компьютерно-интегрированная система автоматизации технологических объектов управления централизованным теплоснабжением. (рос. мовою)

 

Програми навчальних дисциплін та робочі програми навчальних дисциплін, методичні вказівки з дисциплін, що викладаються кафедрою теплохолодопостачання ТУТ (за роками видавництва)

Методичні вказівки до підготовки і складання державного іспиту з присвоєння кваліфікації бакалавр будівництва

Методичні вказівки до дипломного проектування (№806)


На сайті 1548 гостей та користувачі відсутні